Productsymbolen

Op onze productverpakkingen staan symbolen om snel en duidelijk belangrijke informatie te geven over de inhoud van de verpakking en het gebruik van het product. Alle standaardsymbolen voor medische hulpmiddelen voldoen aan ISO 15223-1:2021. Hieronder vindt u de symbolen op onze verpakkingen en de beschrijvingen ervan. De beschrijvingen zijn vertaald uit het Engels.

Symbolen en hun betekenissen:

Catalogusnummer. Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische hulpmiddel geïdentificeerd kan worden

Batchcode. Duidt de batchcode van de fabrikant aan zodat de batch of partij geïdentificeerd kan worden.

Unieke identificatie van het hulpmiddel. Duidt een drager aan die unieke identificatiegegevens voor het hulpmiddel heeft.

Uiterste gebruiksdatum. Geeft de datum aan waarna het medische hulpmiddel niet meer gebruikt moet worden.

Gesteriliseerd met behulp van straling. Duidt op een medisch hulpmiddel dat met behulp van straling is gesteriliseerd.

Gesteriliseerd met behulp van aseptische verwerkingstechnieken. Duidt op een medisch hulpmiddel dat gefabriceerd is met behulp van aanvaarde aseptische technieken.

Bevat of aanwezigheid van natuurrubberlatex. Duidt de aanwezigheid aan van droge natuurrubber of natuurrubberlatex als constructiemateriaal in het medische hulpmiddel of de verpakking van het medische hulpmiddel.

Bevat geen natuurrubberlatex / geen natuurrubberlatex aanwezig.

Latex in verpakkingslijm. Geeft aan dat het wikkelpapier waarin de pleister zit afgedicht is met lijm die latex bevat.

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Geeft aan dat een medisch hulpmiddel niet moet worden gebruikt als de verpakking beschadigd of geopend is en dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor aanvullende informatie.

Temperatuurgrens. Geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.

Bovenste temperatuurgrens. Geeft de bovenste temperatuurgrens aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.

Onderste temperatuurgrens. Geeft de onderste temperatuurgrens aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.

Droog bewaren. Geeft een medisch hulpmiddel aan dat beschermd moet worden tegen vocht.

Conformité Europée.

Medisch hulpmiddel. Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is.

Niet hergebruiken. Geeft een medisch hulpmiddel aan dat uitsluitend bedoeld is voor eenmalig gebruik.

Moet op de gewenste lengte worden geknipt.

Fabrikant. Geeft de fabrikant van het medische hulpmiddel aan.

Fabrikant. Geeft de fabrikant van het medische hulpmiddel aan.

Land van fabricage. Om het land waarin de producten werden gefabriceerd te identificeren.

Website patiëntinformatie. Geeft een website aan waarop de patiënt aanvullende informatie over het medische hulpmiddel kan vinden.

Informatie op salvequick.com

Informatie

Importeur. Duidt de organisatie aan die het medische hulpmiddel op de lokale markt importeert.

Distributeur. Duidt de organisatie aan die het medische hulpmiddel op de lokale markt distribueert.

Bevat gevaarlijke stoffen. Duidt op een medisch hulpmiddel dat stoffen bevat die carcinogeen, mutageen, reprotoxisch (CMR) kunnen zijn, of stoffen met endocrien verstorende eigenschappen.

Vertaling. Geeft aan dat de oorspronkelijke informatie over het medische hulpmiddel is vertaald en zo een aanvulling vormt op de oorspronkelijke informatie of deze vervangt

Herverpakking. Geeft aan dat er een wijziging in de oorspronkelijke verpakkingsconfiguratie van het medische hulpmiddel is aangebracht.

Contactinformatie – telefoonnummer

Enkele steriel barrièresysteem. Geeft een enkel steriel barrièresysteem aan.

E-teken. Nominale waarde (volume of gewicht).

Beperkte hoeveelheid. Gevaarlijke goederen die verpakt zijn volgens de vrijstelling voor beperkte hoeveelheden.

Omgekeerde epsilon. Spuitbus voldoet aan de 75/324/EEG-eisen.

Partijnummer en vervaldatum zijn op de onderkant van de houder gedrukt

Volume tot de rand: (Tot de rand gevulde capaciteit, totale capaciteit, voor houders die 100 ml of meer bevatten. Het getal hangt af van het volume van de houder)

Let op. Geeft aan dat voorzichtigheid noodzakelijk is wanneer het hulpmiddel dicht bij de plek waar het symbool is geplaatst wordt gebruikt of dat de huidige situatie de oplettendheid of een handeling van de bediener vereist om ongewenste gevolgen te voorkomen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing. Geeft aan dat de gebruiker voor gebruik de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.

Product bevat 40 % salicylzuur.

Na 24 uur herhalen.

Reinig de wonde.

Breng de pleister aan over de wond.

Verwijder de pleister na 24 uur.

Verwijder het beschermpapiertje dat rond de pleister zit (aangeduid met 1).

Breng de pleister aan.

Verwijder de plastic beschermende toplaag (aangeduid met 2).

Verwijder de pleister na 24 uur.

Recyclesymbolen en betekenis:

Groene stip. Geeft aan dat de producent van de verpakking financieel heeft bijgedragen aan een gecertificeerd nationaal terugnamesysteem.

Plantaardig materiaal. Deze materialen zijn gedeeltelijk of volledig afkomstig van planten of andere hernieuwbare landbouwkundige, aquatische of bosbouwkundige bronnen.

Biobased materiaal. Biobased materialen zijn gedeeltelijk of volledig van biologische oorsprong.

Recyclebaar

Gerecyclede inhoud (in de aangegeven percentagehoeveelheid)

Triman – Frans symbool. Geeft de wijze van afvoer aan.

Gooi bij het huishoudelijk afval. (Mogelijk besmet materiaal. Mag niet voor recycling worden gebruikt.)

Pleisterwikkel is gemaakt van karton

Doos is gemaakt van karton

Gooi bij het huishoudelijk afval. (Mogelijk besmet materiaal. Mag niet voor recycling worden gebruikt.)

Gooi bij het huishoudelijk afval.

Tray is gemaakt van polyethyleentereftalaat (PET)

De bijsluiter is gemaakt van papier

De tapedispenser is gemaakt van polystyreen

De tapedispenser is gemaakt van polystyreen

De kern/spoel is gemaakt van polypropyleen

De kern/spoel is gemaakt van polystyreen

De spuitbus is gemaakt van plastic/diverse metalen

De doos is gemaakt van golfkarton. 90% gerecycled materiaal. Recyclebaar

De zak is gemaakt van lagedichtheidpolyethyleen (LDPE)

De tray is gemaakt van karton

De doos is gemaakt van golfkarton

De doos is gemaakt van karton

De doos is recyclebaar

Gooi bij het huishoudelijk afval. (Mogelijk besmet materiaal. Mag niet voor recycling worden gebruikt.)

De zak/het zakje is gemaakt van composietmateriaal (een mengsel van papier, plastic en aluminium)

De pleisterdoos is recyclebaar

Doos is gemaakt van karton

De zak is gemaakt van lagedichtheidpolyethyleen (LDPE)