Veilige wondverzorging voor mens en planeet

Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om als merk en bedrijf een bijdrage te leveren aan een duurzaam productieproces. Met meetbare doelen en acties streven we naar duurzame groei en werken we er continu aan om een duurzamere keuze te worden voor onze klanten.

Onze ambities

We willen marktleider zijn op het gebied van duurzaamheid en oplossingen bieden voor een circulaire economie.
Het is onze ambitie dat duurzaamheid wordt geïntegreerd in al onze producten en processen door continu duurzame verbeteringen aan te brengen. Schadelijke materialen moeten worden vervangen door milieuvriendelijkere opties, de uitstoot van broeikassen door productie en transport moet worden verminderd en gebruikte producten moeten kunnen worden gerecycled.

We streven ernaar transparant te zijn door onze milieudoelen, acties en bereikte resultaten openbaar te maken. We willen onze klanten op deze reis informeren en inspireren.

Ons doel is consumenten te begeleiden en in staat te stellen om bewust duurzame keuzes te maken wanneer ze wondverzorgings- en voetbehandelingsproducten kopen. We willen een duidelijke communicatie implementeren over hoe we de duurzaamheid en recyclingmogelijkheden van onze producten en ons verpakkingsmateriaal verbeteren.

Het duurzaamheidsplan van Orkla Wound Care is gebaseerd op Orkla’s Duurzaamheidsstrategie. Deze strategie is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN.

Aandachtsgebieden

We hebben ambitieuze doelen gesteld om onze waardeketen en onze producten voor 2025 te verbeteren. We willen ons concentreren op de verbetering van alle duurzaamheidsaspecten van onze kernproducten en hebben vier aandachtsgebieden gedefinieerd:

Veilige producten

We willen veiligheid garanderen in onze werkzaamheden en onze volledige waardeketen. Door te zorgen voor veilige kwaliteitsgrondstoffen en -producten die zo worden geproduceerd dat mensen en de planeet beschermd worden, kunnen we verzekeren dat onze klanten op slimme en veilige producten kunnen rekenen.

Duurzame bronnen

We zullen de ecologische voetafdruk van onze producten en verpakkingsmaterialen verkleinen door producten van duurzame grondstoffen en verpakkingen op basis van hernieuwbare of gerecyclede materialen aan te bieden. We willen verpakkingsoplossingen ontwikkelen die bijdragen aan een circulaire consumptie van verpakkingsmaterialen en daarbij de impact op het klimaat verkleinen.

Milieubewustheid

We zullen onze producten en werkwijzen innoveren om de impact op het klimaat te verkleinen. Dat doen we in iedere fase van ons productie- en verkoopproces door onze werkwijzen te heroverwegen en systematische inspanningen te doen om het energieverbruik, de uitstoot en de hoeveelheid afval te verminderen, over te stappen op vernieuwbare energiebronnen en circulaire bedrijfsmodellen te onderzoeken.

Zorg voor mens en maatschappij

We zullen een rolmodel zijn voor de samenleving en ons ontwikkelen in een richting waarvan wij willen dat anderen die ook volgen door een verantwoordelijke en zorgzame werkgever te zijn. Dit betekent de ontwikkeling van een veilige, gezonde werkplek met een open cultuur en een zerotolerancebeleid t.a.v. discriminatie. We zullen de verandering zijn die we willen zien en op die wijze een verschil maken in de maatschappij.

Onze doelstellingen voor 2025

Veilige producten

 • Onze productieprocessen worden nauwkeurig gemonitord om te voldoen aan de hoogste normen
 • We werken nauw samen met onze leveranciers, met een focus op veiligheid en mensenrechten
 • Onze producten voldoen aan eisen voor veiligheid en milieubelasting

Duurzame hulpbronnen

 • Alle verpakking moet recyclebaar zijn en duidelijke recyclinginstructies bevatten
 • Dozen voor consumenten moeten gemaakt zijn van minstens 50% gerecycled materiaal
 • Golfkartondozen moeten 80% gerecyclede vezels bevatten
 • Grotere hoeveelheden plastic afkomstig van hernieuwbare of gerecyclede bronnen in verpakking en producten
 • De totale hoeveelheid verpakkingsmateriaal moet worden gereduceerd

Milieubewustheid

 • Het energieverbruik en de klimaatgasemissie van onze eigen werkzaamheden en tijdens transporten reduceren
 • De energie die in onze fabrieken wordt gebruikt moet van hernieuwbare bronnen komen
 • Zowel het pre-consument- als post-consumentafval op een laag niveau houden
 • Nieuwe bedrijfsmogelijkheden gekoppeld aan circulaire economie starten

Zorg voor mens en maatschappij

 • We streven ernaar een verantwoordelijke werkgever te zijn
 • We streven naar gezonde werkplekken en zonder letsel
 • We streven naar een arbeidscultuur met een veel integriteit, respect en geen discriminatie

Voorbeelden van wat we tot nu toe bereikt hebben

Veilige producten

 • Routinematige beoordeling van nieuwe producten en materialen op veiligheid en impact op het milieu
 • Gewichts- en optische sensoren geïmplementeerd in onze productielijnen voor een zorgvuldige controle op de proceskwaliteit
 • Plan voor leveranciercontroles geïmplementeerd en dialoog met leveranciers gaande

Duurzame bronnen

 • Het merendeel van de verpakkingen van Salvequick is recyclebaar.
 • 50% van de producten van Salvequick heeft instructies voor recycling op de verpakking. Het doel is om de 100% in 2025 te halen.
 • Vermindering van 2750 kg CO2eq per jaar* door vervanging van de plastic zakken in het volledige Salvequick Cover-assortiment van fossiel naar plastic van plantaardige oorsprong (oorsprong: hernieuwbaar suikerriet).
 • 70% van het textiel in pleisters is van een hernieuwbare bron (op basis van cellulose).
 • >80% gerecycled papier gebruikt in golfmateriaal.
 • 15% van alle plastics is van hernieuwbare of gerecyclede bronnen.
 • Een vermindering van 2700 kg CO2eq per jaar door de pvc-band rond de trays van Salvequick te vervangen door een papieren band van gerecyclede vezels.

*Groene polyethyleen (PE) wordt geproduceerd met behulp van ethanol, een bijproduct van de suikerproductie van suikerriet. Deze bevat geen fossiele grondstoffen en kan worden gerecycled in de bestaande recyclingstromen. Suikerriet is op zijn beurt voor 100% hernieuwbaar en helpt de CO2-uitstoot te reduceren. Groene PE verwijdert tot 2,15 ton CO2 uit de atmosfeer voor elke ton die geproduceerd wordt (bron: LCA-studie door E4tech & LCA Works)

Milieubewustheid

 • 5% afname van broeikasgasuitstoot in verhouding tot de opbrengsten van onze eigen werkzaamheden in 2021 vergeleken met het jaar ervoor.
 • Bijna 11% afname van de totale hoeveelheid afval in verhouding tot de opbrengsten van onze eigen fabrieken in 2021 vergeleken met het jaar ervoor.
 • 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt in de eigen fabrieken.
 • Eerste vervoersovereenkomst in 2021 voor het gebruik van 50% biobrandstof voor transporten in Zweden. Biobrandstof bespaart 90% CO2eq vergeleken met fossiele brandstof.
 • Minder transporten door over te stappen op lokale leveranciers voor textielpleistermateriaal, beschermend papier en het bedrukken van kinderpleisters.
 • 65% van onze bedrijfsauto’s kan op fossielvrije brandstof rijden. Het doel is om de 100% in 2025 te halen.

50

50% van de producten van Salvequick heeft instructies voor recycling op de verpakking.

70

70% van het textiel in pleisters is van een hernieuwbare bron (op basis van cellulose).

100

100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt in de eigen fabrieken.