Op onze productverpakkingen wordt een aantal symbolen gebruikt om snel en duidelijk te informeren over de inhoud van de producten en het gebruik erva.
Ze voldoen in het algemeen aan de norm EN ISO 15223-1 Medische hulpmiddelen – Symbolen voor het gebruik met medische hulpmiddeletiketten, merken en informatievoorziening.
GEBRUIKTE SYMBOLEN EN HUN BETEKENIS:
 • Ateranvand_ej

  Artikelnr. van het product

 • Ateranvand_ej

  Niet hergebruiken. Alleen voor eenmalig gebruik.

 • Ateranvand_ej

  Houdbaarheidsdatum. Niet gebruiken nadat het aangegeven jaar/de maand verstreken is.

 • Ateranvand_ej

  Batchcode. De code geeft de fabricagecode van het product aan.

 • Ateranvand_ej

  Het product of de verpakking van het product bevat natuurlijke latex

 • Ateranvand_ej

  Vervaardigd door

 • Ateranvand_ej

  Medisch hulpmiddel

 • Ateranvand_ej

  Het product is gesteriliseerd via een aseptisch productieproces.

 • Ateranvand_ej

  Het product is gesteriliseerd met behulp van straling.

 • Ateranvand_ej

  Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

 • Ateranvand_ej

  Systeem met enkele steriele barrière

 • Ateranvand_ej

  Productiedatum

 • Ateranvand_ej

  Buiten zonlicht bewaren

 • Ateranvand_ej

  Droog bewaren

 • Ateranvand_ej

  Temperatuurbegrenzing. Geeft de hoogste respectievelijk laagste opslagtemperatuur aan.

 • Ateranvand_ej

  Temperatuurbegrenzing. Geeft de boven- en ondergrens voor de opslagtemperatuur aan.

 • Ateranvand_ej

  "Voorzichtig. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die niet op het medische hulpmiddel zelf kunnen worden weergegeven."

 • Ateranvand_ej

  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het gebruik

 • Ateranvand_ej

  Reinig de wond

 • Ateranvand_ej

  Breng de pleister aan over de wond

 • Ateranvand_ej

  Verwijder de pleister na 24 uur

 • Ateranvand_ej

  Reinig de wond

 • Ateranvand_ej

  Verwijder het beschermpapier van de pleister (gemarkeerd met 1).

 • Ateranvand_ej

  Breng de pleister aan over de wond

 • Ateranvand_ej

  Verwijder de beschermende plastic deklaag (gemarkeerd met 2).

 • Ateranvand_ej

  Verwijder de pleister na 24 uur

 • Ateranvand_ej

  Recyclebaar materiaal

 • Ateranvand_ej

  Informatie op salvequick.om

 • Ateranvand_ej

  Informatie

 • Ateranvand_ej

  Importeur. Geeft de afdeling aan die het medische hulpmiddel ter plaatse importeert

 • Ateranvand_ej

  Distributeur. Geeft de afdeling aan die het medische hulpmiddel ter plaatse distribueert

 • Ateranvand_ej

  Bevat gevaarlijke stoffen. Geeft een medisch hulpmiddel aan dat stoffen bevat die carcinogeen, mutageen, reprotoxisch (CMR) kunnen zijn, of stoffen met endocrien verstorende eigenschappen

 • Ateranvand_ej

  Vertaling. Om aan te geven dat de oorspronkelijke informatie van het medische hulpmiddel vertaald werd als bijvoegsel of de oorspronkelijke informatie vervangt

 • Ateranvand_ej

  Herverpakking. Om aan te geven dat er een aanpassing van de oorspronkelijke verpakkingsconfiguratie van het medische hulpmiddel heeft plaatsgevonden

 • Ateranvand_ej

  Website met patiëntinformatie. Geeft een website aan waarop een patiënt aanvullende informatie over het medische product kan verkrijgen

 • Ateranvand_ej

  Land van productie

 • Ateranvand_ej

  Recyclebare verpakking

 • Ateranvand_ej

  Gooi bij het huishoudelijk afval

 • Ateranvand_ej

  Groene stip. Geeft aan dat de producent van de verpakking financieel heeft bijgedragen aan de recycling van die verpakking in het betreffende land

 • Ateranvand_ej

  Geschat teken. Nominale waarde (volume of gewicht)

 • Ateranvand_ej

  Beperkte hoeveelheid. Gevaarlijke goederen die verpakt zijn in overeenstemming met de uitzondering voor een beperkte hoeveelheid.

 • Ateranvand_ej

  Omgekeerde epsilon. Aerosoldispenser voldoet aan de vereisten in 75/324/EEG.

 • Ateranvand_ej

  Lotnummer en vervaldatum zijn op de onderkant van het blik gedrukt

 • Ateranvand_ej

  Randvolume: (Tot de rand gevulde capaciteit, totale capaciteit, voor blikken die 100 ml of meer bevatten. De hoeveelheid hangt af van het volume van het blik)